Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh do virus corona