Tất cả các bên liên quan (như chính phủ, thương nhân, giáo viên, và bậc cha mẹ học sinh) đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo xuất cơm hộp cho học sinh tại trường an toàn. Trường học và cha mẹ có thể thực hành kiểm soát bằng việc chọn nhà cung cấp thực phẩm và giám sát hoạt động của họ.

Nguyễn tắc giữ an toàn thực phẩm trong hộp cơm tại trường học

  • Chọn và đặt các xuất ăn cho học sinh tại các cơ sở cung thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
  • Trước khi lựa chọn cần thu thập đầy đủ về các nhà cung cấp thực phẩm từ nhiều nguồn tin tin cậy khác nhau
  • Thăm cơ sở cung cấp thực phẩm để đảm bảo người tham gia chế biến thực phẩm thực hành đúng các nguyên tắc an toàn và vệ sinh thực phẩm
  • Cần tránh đặt các món thuộc nhóm thực phẩm có nguy cơ cao (ví dụ như salad, sushi,..)
  • Đảm bảo các phòng ăn luôn sạch sẽ.
  • Lấy mẫu để đo nhiệt độ thực phẩm. Thực phẩm nóng nên được giữ ở trên 60 ° C trong khi thực phẩm lạnh nên được giữ ở 4 ° C hoặc thấp hơn.
  • Sắp xếp học sinh ăn trưa càng sớm càng tốt và cần dặn học sinh nên rửa tay trước khi ăn.
  • Ngừng ăn các loại thực phẩm nếu phát hiện thấy dấu hiệu bất thường và ngay lập tức thông báo tới cơ sở cung cấp thực phẩm và cơ quan có thẩm quyền.