Vào ngày 26/9/2022 Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Tp Hồ Chí Minh đã ra công văn số 2414, thông báo kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực ATTP Quý IV năm 2022, diễn ra từ 1/10-31/12/2022.

Các vấn đề được kiểm tra lần này được dàn trải trên nhiều mảng trong lĩnh vực ATTP như Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Hồ sơ công bố sản phẩm; Nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu; Kiểm nghiệm nước..v.v. của các cơ sở đang hoạt động kinh doanh hoặc sản xuất trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh.

Nội Dung Chi Tiết