Công Bố Và Kiểm Nghiệm Khẩu Trang Kháng Khuẩn

Công Bố Và Kiểm Nghiệm Khẩu Trang Kháng Khuẩn

Khẩu trang kháng khuẩn được cấu tạo bởi 4 lớp hoặc 3 lớp – Đã tiệt trùng, có tác dụng ngăn khói, bụi, vi khuẩn xâm nhập, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp. Để sản phẩm được lưu hành ra thị trường các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất khẩu trang cần phải Công bố chất lượng khẩu trang kháng khuẩn theo quy định nhằm chứng minh sản phẩm đảm bảo an toàn chất lượng cho người tiêu dùng và đáp ứng theo quy định hiện hành.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006
 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ về quy định căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006
 • Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ về việc hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Thành phần hồ sơ công bố bao gồm:

 • Bản công bố sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn
 • Phiếu kết quả Kiểm nghiệm sản phẩm khẩu trang còn thời hạn trong 12 tháng.

Quy trình thực hiện Công bố khẩu trang kháng khuẩn tại AZF:

Thời gian hoàn thành công việc:

 • Kiểm nghiệm sản phẩm: 5 – 7 ngày
 • Công bố chất lượng: 3 ngày

Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Thông tin chi tiết sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn
 • Mẫu sản phẩm
 • Mẫu nhãn sản phẩm (nếu có)

Tất cả những việc còn lại AZF sẽ làm hết cho doanh nghiệp!