Công văn số 3205/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen)

Nguồn: dav.gov.vn