Bộ phận giao nhận của AZF sẽ lấy hồ sơ, chứng từ tận nơi, trực tiếp tại địa chỉ của bạn.